Д-р Галина Стефанова Милева - Георгиева

Дата на раждане: 11.08.1959 г.
Професия: Съдебен лекар
Народен представител в 42-то Народно събрание.