Д-р Дарин Иванов Димитров

Дата на раждане: 23.01.1962 г.
Професия: Лекар
Народен представител в 42-то Народно събрание.
Общински съветник в Общински съвет Търговище.
Началник на отделение по акушерство и гинекология „МБАЛ – Търговище”АД.