ВИДЕО

Д-р Андрей Андреев Ковачев

Дата на раждане:
13 декември 1967

Образование: Доктор на природните науки, Университет на Саарланд/Германия


Владее немски, английски, френски и испански език.


Професионална дейност:


 


Евродепутат от Групата на ЕНП/ГЕРБ 2014 – 2019 г.


Член на Председателството на Европейския парламент


Квестор на Европейския парламент Член на Комисията по външни работи


Заместник-член на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


Член на Подкомисията по права на човека


Член на Делегацията за връзки със САЩ


Заместник-член на Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша Югославска Република Македония


Евродепутат от Групата на ЕНП/ГЕРБ 2009 – 2014 г.


Ръководител на българската делегация в групата на ЕНП


Заместник-председател на Комисията по външни работи


Член на Подкомисията по сигурност и отбрана


Член на Делегацията за връзки със САЩ


Заместник-член на Комисията по регионално развитие


Заместник-член на Делегацията за връзки със страните от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)


Регионален директор за Централна и Източна Европа издателство Elsevier, Холандия


 


Европейски Информационен Център


Офис София


ул. „Г.С. Раковски" 193,
Михаела Аргирова
Тел.: +359 (0) 2 980 42 02
GSM: 0884 097 772
Е-mail: [email protected]


Офис Пловдив


бул. "Марица" 91
Калоян Сухоруков
GSM: 0897 490 139
Е-mail: [email protected]


Офис Плевен


ул. "Димитър Константинов" 2
Пламена Иванова
GSM: 0876 995 574
Е-mail: [email protected]


Офис Търговище


ул. "Преслав" 7, ет.4
Весела Димова
GSM: 0899 930 030
Е-mail: [email protected]


Офис Кюстендил


Бул. „България“ 25
Гергана Светославова
GSM: 0896 404 523
Е-mail: [email protected]