Цветомир Цвятков Михов

Дата на раждане: 17.05.1976г.
Професия: Икономист
Народен представител в 42-то Народно събрание.