Биляна Йорданова Бекова

Приемни дни.

Дата на раждане: 13.11.1976г.
Професия: Икономист
От 2001 г. работи като главен експерт по приходите в Национална агенция за приходите