Атанас Иванов Ташков

Дата на раждане: 28.04.1978 г.
Професия: Строителен инженер
Народен представител в 42-то Народно събрание.
Директор на Областно пътно управление - Пловдив.