Асим Ахмед Адемов

Дата на раждане:
03 декември 1968

 


Образование: Магистър  „Публична администрация“ от Югозападен университет „Неофит Рилски“


Бакалавърска степен по „Българска филолофия“ от Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“


 


Професионална дейност:


Директор на Основно училище „Христо Ботев“, с. Долно Дряново, община Гърмен, Област Благоевград


През периода 2011 г. – 2015 г. г-н Адемов е общински съветник от квотата на ГЕРБ в Общински съвет Гърмен. На поста заместник областен управител на област Благоевград е назначен през декември 2014 г. до февруари 2017 г.


В настоящия мандат заема мястото на г-жа Мария Габриел (Еврокомисар по цифровизацията в настоящата Европейска Комисия) на 14/09/2017 – досега


Член на Европейския парламент от ЕНП/ГЕРБ (8-ми Европейски парламент)


 


* Член на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE)


* Член на Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС (DACP)


* Зам.-член на Комисия по външни работи (AFET)


* Зам.-член на Подкомисия по правата на човека (DROI)


* Зам.-член на Делегацията за връзки с Арабския полуостров (DARP)


* Зам.-член на Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (PANA)