Андон Петров Андонов

Дата на раждане: 01.04.1954 г.
Професия: Електроинженер
Народен представител в 42-то Народно събрание.