Александър Койчев Иванов
Член на Контролна комисия на ПП ГЕРБ

Дата на раждане:
29 август 1982

По образование е финансист, като има богат професионален опит в одиторската
сфера, освен като депутат на ГЕРБ в 44-о Народно събрание.
Образование:
Национална финансова гимназия в София
Икономика, в Бургас, института "Асен Златаров"
Магистратура - Велико Търново, икономика,
Магистратура - Велико Търново, счетоводство и контрол,
Магистратура - Медицински университет, София - здравен мениджмънт
Работа :
KPMG - Одит
Ърнст и Янг - Одит
Филип Морис - Финанси и Одит
Астра Зенека- Финанси
PvH Corp. Амстердам, Холандия - Директорска позиция вътрешен контрол и финанси