16.04.2016

Председателят на Предприемачи ГЕРБ Валя Чилова и представители на ръководствата на структурата проведоха работна среща във Враца

Председателят на Предприемачи ГЕРБ Валя Чилова, Николай Стойнев, който е член на Националния изпълнителен съвет на ПГЕРБ, ръководителя на ПГЕРБ Враца Деян Бенински и представителите на софийското ръководство на бизнес структурата Иван Костов, който е ръководител за София и Венетка Серафимова, член на УС на ПГЕРБ София проведоха работна среща в рамките на провеждащия се във Враца работен семинар на партията.

Валя Чилова заяви, че Предприемачи ГЕРБ има мисия да възроди икономическия растеж в Северозападния регион и именно за това работата по разработване на „икономическа стратегия за развитието на Северозападния регион“ е от изключителна важност за областта и се разчита на конкретни предложения от предприемачите. „Икономическата изостаналост в Северозападния регион на България не е нещо непреодолимо. Нужни са конкретни усилия в посока на създаване на възможности за инвестиции и ситуиране на бизнеси в градове като Видин, Враца, Монтана, които имат огромен потенциал. Усилията на правителството са насочени в създаването на инфраструктура в региона, която е необходимата плоскост, върху която да стъпи всеки потенциален инвеститор“, сподели Чилова с колегите си.

В хода на разговор, предприемачите обсъдиха и подготовката на Общата среща на предприемачи от Северозападния регион, която предстои да се проведе скоро. Всички те се обединиха и около няколко конкретни насоки, върху които ще бъдат насочени усилията на ПГЕРБ, за да може да има скоро видими резултати и положително развитие на областта. Обезлюдяването на региона, както и силната миграционна подвижност на населението са негативните фактори, върху които трябва да се наблегне, за да се повиши нивото на икономическо развитие. Предприемачите се обединиха около няколко посоки за действие, като  развитие на потенциала в земеделието и животновъдството, както и върху провеждането на информационни срещи и обучения за възможностите за осигуряване на финансиране, чрез различните оперативни програми.

< Назад