07.09.2023

Изложба в Европейския парламент представя българските традиции в производството на розово масло

За първи път в историята Европейският парламент в Брюксел се превръща в розоварна за етерично масло от българска маслодайна роза. Това се случва в рамките на регионална изложба, посветена на българските традиции в производството на розово масло и представяне на Розовата долина. Инициативата на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков се провежда с участието на Община Казанлък в подкрепа на българските розопроизводители, чийто поминък е в риск заради предложените от Европейската комисия промени в Регламента за класификация, етикетиране и опаковане на химикали (CLP). Промените предвиждат етеричните масла да бъдат класифицирани като потенциално опасни за човешкото здраве и за околната среда, което създава сериозни притеснения сред българските производители, преработватели и търговци на етерични и розово масла, включително масло от българска маслодайна роза.

В откриването на изложбата участваха кметът на Казанлък Галина Стоянова, основният докладчик по регламента евродепутатът Мария Спираки и посланикът на България в Постоянното представителство към Европейския съюз Румен Александров. Поздравителен адрес към участниците отправи заместник-министър-председателят и министър на външните работи Мария Габриел.

В изминалите месеци досега всички български евродепутати работят заедно и настояват в Регламента да бъдат изтрити всички текстове, които разглеждат етеричните масла като химична смес. Националната позиция е, че етеричните масла не трябва да се разглеждат като съвкупност от химични елементи, а в цялост, защото те са продукт с напълно естествен и променлив състав, т. е. за тях не може да се прилага същия подход в класификацията както при химичните смеси.

Общата позиция е, че етеричните масла не трябва да бъдат класифицирани и третирани като смес от химични елементи, а като отделна натурална единица с променлив състав и концентрация, зависещ от различни природни фактори - например от метеорологичните особености, киселинността на почвите, честотата на валежите и др.

Към настоящия момент се счита за напредък позицията на Съвета от края на м. юни, според която влизането в сила на регламента по отношение на розовото масло трябва да бъде забавено с до 4 години – време, в което Европейската комисия да набави доказателства за рисковете за здравето от употребата на етерични масла. Амбицията на всички български евродепутати е националната позиция да бъде защитавана още в дебата в Европейския парламент, така че всички текстове, променящи сегашния режим за розовото масло, да бъдат изцяло премахнати от регламента и да бъде намерено трайно, а не временно решение на този въпрос.

В края на годината ЕК трябва да публикува и своите предложения за промени в другия регламент с отношение към етеричните масла - Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

< Назад