31.01.2020

Ивелина Василева: Строг контрол и по-добра координация ще гарантират спазването на законодателството при управлението на отпадъците

„Упражняването на строг и безкомпромисен контрол, подсилване на експертния състав на министерството и подобряване на координацията между него и останалите компетентни институции. Само така ще се гарантира, че няма да има нарушения на законодателството по управление на отпадъците. Приветствам усилията, които министър Емил Димитров полага в тази посока, както и стъпките и действията, които е предприел. Ние като народните представители, ще подкрепим и законодателни промени в тази посока така, както още миналата година предложихме текстове в закона, с които въведохме задължително видеонаблюдение на площадките, където има изгаряне на твърдо гориво и отпадъци“. Това заяви народният представител от ГЕРБ Ивелина Василева по време на парламентарен контрол днес. Тя и колегата й Емил Христов отправиха питане към министъра на МОСВ относно предприемане на мерки от министерството за недопускане на нарушения в областта на законодателството по управление на отпадъците. Въпросът акцентира върху това какви са резултатите от проверките по оповестените през последните два месеца случаи на нерегламентирани практики при внос, съхранение, третиране и депониране на отпадъци в страната.

„Тези случаи за различни населени места основателно предизвикват притеснения и обществена нетърпимост, защото са пряко свързани със замърсяването на околната среда и здравето на хората. Тревогите се дължат и на липсата на достатъчно доверие в контролните функции на МОСВ. Законодателството ни изцяло транспонира с европейското и в изпълнение на международното, нормите са още по-рестриктивни. МОСВ осъществява политиката в областта на управлението на отпадъците и чрез контролни органи извършва превантивен, текущ и последващ контрол“, подчерта от трибуната Василева, която е и председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите.

Министър Димитров информира в зала, че констатираните нарушения са при превози на отпадъци, предмет на общи информационни изисквания от т. нар. „зелен списък, които според европейското и действащото в България законодателство не подлежат на предварително нотифициране и съгласие. Преобладаващите нарушения са отпадъци са за пластмаса и каучук, горивни отпадъци, RDF модифицирани горива, получени от отпадъци и др. Сред мерките, които ще се предприемат са 100 % физически контрол на границите на Съюза и на страните от органите на ГД „Гранична полиция“ и на звената „Пътна полиция“. Предстои приемането на инструкции за взаимодействие между Агенция „Митници“ ,МОСВ и МВР, ГД „Гранична полиция“ и на звената „Пътна полиция“ в областните дирекции на МВР, както и МОСВ за повишаване ефективността на контрола върху трансграничния превоз на отпадъците. Въвежда се уведомителен режим за превозите на отпадъците от така наречения „зелен списък“, най-малко 3 работни дни преди началото на всеки превоз или въвеждането на територията на страната.

„Създава се Оперативен център за контрол на трансграничния превоз на отпадъците в МОСВ, в него ще се получава информация в реално време за всеки отделен превоз, преминаващ през границата на България. Информацията се разпределя към съответното РИОСВ“, коментира ресорният министър.

 

 

 

 

 

< Назад