09.02.2024

Групата на ГЕРБ-Габрово входира предложение за спиране възнагражденията на общинските съветници и за ново извънредно заседание за бюджета

Групата на общинските съветници от ГЕРБ входира днес предложение за спиране на трудовите възнаграждения на всички общински съветници до приемането на бюджета на Община Габрово. „Освен изискване по закон, е неморално съветниците да получават заплати от същия бюджет, който не са приели и са оставили без финансиране училища, детски градини, социални заведения, културни институции, спортни клубове, подкрепата за лица и семейства със здравословни и репродуктивни проблеми, компенсиране на намалените цени на пътническия транспорт, инвестиции в публична инфраструктура – улици, паркове, спортни терени и много други, предвидени за Габрово през 2024 г.”, смятат от ГЕРБ по повод вчерашното отхвърляне на бюджета с гласовете на съветниците, които се определят като опозиция.

          Общинските съветници от ГЕРБ входираха и предложение за нова извънредна сесия на Общински съвет – Габрово за повторно разглеждане и гласуване на бюджета. „Съгласно Закона за публичните финанси, бюджетът трябва да бъде приет в срок от 15 работни дни от внасянето му от Кмета. Освен това забавянето на приемането му поставя под риск получаването на средства от държавния бюджет - целеви субсидии, средства за делегирани държавни дейности и за възнагражденията за кметските наместници, и оставя десетки второстепенни разпоредители без финансиране”, заявяват от ГЕРБ. В тази връзка общинските съветници от ГЕРБ настояват извънредното заседание на Общински съвет да се проведе на 10 февруари, събота, ден, в който общинските съветници са свободни от други служебни ангажименти и биха могли да отделят за неотложната необходимост от решаване на въпроса с бюджета за настоящата година.

< Назад