11.11.2022

ГЕРБ ще инициира обсъждане за въвеждане на Европейска карта за хора с увреждания, която гарантира равен достъп

Народни представители от социалната и здравна комисии в НС от ПГ на ГЕРБ - СДС се срещнаха с хора с увреждания от Българската асоциация за рекреация, интеграция и спорт (БАРИС). На срещата бяха обсъдени проблеми на хората с увреждания, свързани с освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК и НЕЛК. По време на разговора двете страни обсъдиха и предстоящата работа на НЗОК по изготвянето на нов списък с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания. Представителите на ГЕРБ поеха ангажимент да поискат изслушване на директора на НЕЛК в Народното събрание, тъй като липсата на редовно правителство и ясна последователна политика за хората с увреждания създават разнопосочни очаквания и силна демотивация в настоящата система. Народните представители коментираха, че е нужен строг парламентарен контрол, тъй като проблемите се трупат лавинообразно, а разрешаването им се прехвърля от една институция в друга. Конкретните казуси, които разказаха представителите на БАРИС, ще бъдат оформени във въпроси към здравния и социалния министри. Народните представители поеха ангажимент да инициират законодателни промени в Закона за хората с увреждания, които да гарантират получаването на финансова подкрепа от тях  със задна дата, за да не бъдат ощетявани в процеса на преосвидетелстване. Ще бъде организирана и кръгла маса с международно участие и с всички заинтересовани страни, за да се обсъдят възможностите за въвеждане на Европейска карта за хората с увреждания. Такава карта в момента се тества пилотно в осем държави от ЕС като доброволна система за взаимно признаване на статута на хората с увреждания и някои свързани с това обезщетения. Картата ще гарантира равен достъп до улеснения у дома и в чужбина за тези хора, главно в областта на културата, свободното време, спорта и транспорта.

< Назад