14.11.2021

ГЕРБ-Банско сигнализира РИК, че пълномощници на ИТН са гласували в Добринище в нарушение на Изборния кодекс

ГЕРБ-Банско сигнализира РИК, че пълномощници на ИТН са допуснати да гласуват в СИК 010100014 в гр. Добринище в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс.

„Росица Любомирова Крайнова и Мария Илиева Стоянова, които се легитимират с пълномощни, като упълномощени представители на ИТН, въпреки че нямат избирателни права в конкретната секция и без да имат качеството на служебно ангажирани с организацията и провеждането на изборите, са настояли да да гласуват и са допуснати да гласуват”, се уточнява в жалбата.

В сигнала до РИК се посочва още, че двете са попълнили и декларация-приложение от изборните книжа, д което са декларирали, че няма да гласуват и не са гласували на друго място и че имат избирателни права за СИК 010100014. Дописани са под чертата в изборния списък.

От ГЕРБ-Банско настояват да се извърши проверка на какво основание СИК е допуснала двете лица да гласуват, както и да бъде установено адмнистративно нарушение от страна на членовете на СИК, отговорни за извършеното нарушение.

В жалбата се иска още да се сигнализират компетентните органи, за налагане на съответното наказание и на лицата, гласували в нарушение на закона, тъй като тяхното действие, потвърдено с декларации, съставлява нарушение.

< Назад