08.09.2023

Емил Радев: Да отпаднат таксите за дружествения сертификат, който се предвижда да бъде въведен в ЕС

Промени в европейското законодателство предвиждат въвеждането на дружествен сертификат, който да важи в целия ЕС и да удостоверява, че компаниите са законно учредени. Ако искаме да насърчаваме дружествата да кандидатстват за този документ, държавите членки не трябва да изискват такси за него, настоя на заседание на правната комисия в Европейския парламент българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев. Той предложи отпадането на таксите в качеството си на докладчик по измененията на директиви, които целят да разширят и модернизират приложението на цифровите инструменти в областта на дружественото право.

„Законодателната инициатива на Европейската комисия поставя фокус върху сигурността и надеждността на информацията от търговските регистри, която циркулира в ЕС, и същевременно предвижда намаляване на формалните процедури и административната тежест“, отчете Емил Радев. Той акцентира върху необходимостта от по-строг превантивен контрол по отношение на данните, които се публикуват в регистрите, визирайки  самоличността и правоспособността на участниците в сделките, както и законността на документите за учредяването на дружествата. „Превантивният административен, съдебен или нотариален контрол не само ще даде допълнителни гаранции за достоверността и актуалността на трансграничните данни, но и ще повиши доверието между регистрите и органите на отделните държави членки“, категоричен бе българският евродепутат.

В доклада, който представи пред колегите си, той приветства предложението на Европейската комисия за филиалите на компаниите да не се налага да бъде подавана една и съща информация. На свой ред обаче Емил Радев настоя да се премахне изискването веднъж годишно предприятията да заявяват пред регистъра липсата на промени по състоянието им. Позицията на евродепутата, че това задължение обременява излишно дружествата, срещна подкрепа и сред останалите членове на правната комисия в ЕП.

Специално внимание беше обърнато и на предвижданото цифрово Европейско пълномощно, което ще се изготвя и оттегля в съответствие с националното законодателство, а чрез търговския регистър достъп до него ще имат и трети лица със законен интерес. С цел по-голяма правна сигурност Емил Радев предложи за цифровото пълномощно в ЕС да се използват квалифицирани електронни подписи или печати, а всяко изменение да се публикува в регистъра на дружествата.

< Назад