07.02.2024

Д-р Лидия Маринова, общински съветник от ГЕРБ - Варна: Нека да бъдем честни за парите за здраве и социални дейности в бюджет 2024!


 Изненадана съм от твърденията на зам. –кмета по здравеопазване и социални дейности Снежана Апостолова  в медиите,че парите за здравеопазване  в проекто бюджета за 2024 са увеличени. Според цифрите увеличението е с повече от милион спрямо 2023 г., но това е само и единствено от увеличеното финансиране на държавно делегираните дейности, категорична е  д-р Лидия Маринова, общински съветник от  ГЕРБ и член на ПК „Здравеопазване“ и на „Социални дейности“. Ето и въпросите, които поставя :
- Как може да се твърди,че са увеличени сумите за помощи на нуждаещи се граждани,след като за 2023 год.те са 225 000 ,а за 2024 са в размер на 188 337 хил.лева?!
- Как може да се твърди,че за програма ин витро са заделени с 34% повече средства,когато те са намалени със 125 000 лева ?!
- Как може да се  твърди,че  за профилактичните програми са заложени достатъчно средства,след като са отрязани 11 профилактични програми за скрининг на сериозни социално значими заболявания .Средствата,които са заделени за тях са с близо 70 000 лв. по- малко,а броят на хората,които  се възползват за миналата година са 5339,а за 2024 са  2646 ?!

На заседанието на ПК „Здраеопазване“ д-р Лидия Маринова предложи да се предвидят поне 60 000, за да има кабинет за профилактични програми за работа с двойки с репродуктивни проблеми, за който не бяха заложени пари  от ресорната общинска администрация. Твърденията на съветника на кмета по здравни въпроси доц.Антон Тонев, че в някои програми има двойно финансиране, също не са истина. Той би трябвало да знае, че  преди приемането им се иска справка от НЗОК , за да няма дублиране на средства. Затова нека да  се прави разлика между извършване на скрининг и възможност за прегледи и изследвания като необходимост при възникнал вече здравословен проблем.
Аналогична е ситуацията и във функция ,,Социални дейности и жилищна политика". Там също има намаление на сумите за еднократни помощи за нуждаещи се и не бяха заложени никакви средства за повишаване на заплащането на местно финансираните социални услуги, посочва д-р Маринова. Според нея за твърденията за изразходвани по-малко средства  за инвитро процедури и помощи за гражданите през м.г . трябва да бъде посочена истинската причина- закъснелият и приет бюджет 2023 г. в края на септември и приемане на молби само до август м.г. заради предстоящите местни избори. Останалите средства от миналата година са прехвърлени  за 2024г. като преходен остатък, но той е включен в общата рамка на парите за здравеопазване и социални дейности.
Нека бъдем честни и коректни към гражданите на Варна, призова общинският съветник от ГЕРБ.

< Назад