22.11.2022

Андрей Новаков: България и Румъния са третирани нечестно в дебата за Шенген

Европа се отнася несправедливо към
България и Румъния, когато допуска
вътрешнополитически проблеми в
отделни страни-членки да спират пътя на
двете държави за присъединяване към
Шенген. Това зави евродепутатът от ЕНП /
ГЕРБ Андрей Новаков в ексклузивно
интервю за румънския сайт Spotmedia.ro по
повод изказвания на представители от
различни европейски страни, изразяващи
несъгласие с разширяването на
Шенгенското пространство и приема на
България и Румъния в него.

„Като политик съм наясно, че
правителствата в някои страни като
Холандия са поставени под натиск от
екстремистки партии и евроскептици.
Това обаче не е аргумент по същество.
Лидерството не е да казваш на хората
това, което искат да чуят, а да вземаш
трудни и непопулярни решения и да си
последователен в това да ги защитаваш,"
подчертава Новаков.

„Смятам, че всички държави от ЕС трябва
еднакво да споделят отговорността с
тези по външните граници. От 2015 г. насам
България, Гърция, Малта и Италия поемат
основната тежест на бежанската вълна и
цялата отговорност по проблема с
миграцията. Как това съответства на
споделената концепция за солидарност
на ЕС?"

По повод появилите се спекулации за
евентуално „разделяне" на Румъния и
България в преговорите за
присъединяване към Шенген Новаков
коментира, че „това не е спринт или
друга форма на състезание. Това е
политика и решенията трябва да имат
ясни мотиви и аргументи. Ако всички
критерии са изпълнени и от двете
страни, няма начин да се обясни
потенциално разделение."

Новаков подчертава, че някои официални
изявления на различни държави-членки
от изминалата седмица, идващи от
опозицията в Швеция и от министър в
Австрия, могат да се считат за признаци
на възникващи съмнения относно
разширяването на Шенген като цяло. „От
това, което виждам, определени
правителства и лидери не могат да
постигнат резултати на фона на кризите
и евроскептичните настроения. Затова
те използват дебата за Шенген за
политически ползи. От друга страна, ЕС
трябва да отговори на един честен
въпрос: Искаме ли Шенген да расте? Ако
някои държави в Съвета кажат „не", те
трябва да бъдат открити и да го
признаят. Междувременно лидерите на ЕС
трябва да бъдат достатъчно смели да
премахнат единодушното вземане на
решения в Съвета. В противен случай
теми като дългосрочния бюджет на ЕС,
единното седалище на Европейския
парламент и Шенген винаги ще бъдат
жертва на вътрешнополитическите цели
на правителствата."

< Назад