Стефан Иванов Шилев

Дата на раждане:
06 декември 1973

Образование: висше
През 2003 г. защитава дисертация по Микробиология в Университета на гр. Кордоба, Испания.
Професионален опит:
От 1998 г. е преподавател в Аграрен университет – Пловдив
Регионален експерт към Европейската федерация по биотехнологии и координатор на български и международни научни проекти.
Официален преводач по испански език към МВнР
От 2010 г. е доцент по "Екология и опазване на екосистемите" от ВАК.
2012-2014 г. - директор на дирекция „Екология и управление на отпадъците“ в община Пловдив
2015-2020 г. - директор на РИОСВ-Пловдив
Народен представител в 47-то Народно събрание.