Станислав Иванов

Дата на раждане:
25 октомври 1973

Образование: Магистър по публична администрация. Специализирал „Мениджмънт на метрополитени и железници“в Токио, Япония


Професионален опит: Народен представител в 41-во, 42-ро и 43-то Народно събрание. Председател на комисията по Околна среда и водите в 43-то НС.  Член на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения


.