Снежана Дукова

Дата на раждане:
07 ноември 1952

Образование:  Магистър по българска филология.


Професионален опит:Народен представител в 41-во,42-ро и 43-то Народно събрание. Дългогодишен директор на 79 СОУ „Индира Ганди“.