Лиляна Друмева

Дата на раждане:
23 юни 1950

с. Голямо Враново, България


Магистър по „Българска филология“ и „Университетска химия“.


Работила е по проекти на МОН, финансирани от Световната банка във връзка с модернизацията в българското образование.
Владее френски, руски и английски.