Красимир Ципов

Дата на раждане:
18 март 1973

Професия: Юрист


Професионален опит: Заместник-министър на Министерство на вътрешните работи (2014 - 2017 г.) и (2017 - 2019 г.)


Народен представител в 41-во и 42-ро Народно събрание.


Владее английски, френски, сръбски и руски език.