Джема Грозданова

Дата на раждане:
15 май 1975

Професия: доктор по медицина


Професионален опит: Кандидат за народен представител от 24 МИР София-град. Народен представител в 41-во, 42-ро и 43-то Народно събрание. Председател на Комисията по външна политика в 43-то НС. Председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове в 41-во НС. Ръководител на българската делегация в ПАСЕ в 41-во и 43-то НС.