д-р Лъчезар Иванов д.м.н.

Дата на раждане:
13 август 1962

Образование:    Лекар


Професионален опит:


Народен представител в 40-то, 41-во, 42-ро и 43-то Народно събрание.