Анна Александрова

Дата на раждане:
25 февруари 1972

Професия: Юрист


Професионален опит:


Народен представител в 43-то Народно събрание.


Заместник-кмет в Столична община, район Надежда.


Главен юристконсулт в Министерството на отбраната (2006-2008 г.).