Александър Иванов

Дата на раждане:
29 август 1982

Образование: финансист

Професионален опит: Богат опит в одиторската сфера.