13.03.2019

Владимир Вълев участва в дискусия на училищен клуб по интереси

Надграждайте знанията си, изисквайте от другите, но най-вече от себе си и бъдете коректни един към друг, пожела народният представител Владимир Вълев в разговор с ученици от  ГПЧЕ „Йоан Екзарх” във Варна.  Депутатът беше гост в групата по интереси „Моите права и държавните институции”.

„Благодаря на ръководителя на клуба по извънкласни дейности г-жа Петранка Костадинова за поканата и възможността да дискутираме с младежите темите, които ги вълнуват”, сподели Вълев. Във фокуса на срещата бяха иновациите в образованието, спортът и спортните бази в учебните заведения, основните причини за преждевременното напускане на училище. Учениците проявиха интерес към законотворческия процес, дейността на депутатите по комисии и начина, по който протича седмицата на един народен представител.

Акцент в разговора бе и връзката ученици – учители – родители. „За младите хора е важно да чувстват подкрепа в стабилна семейна среда, а чрез знанията в училище да развиват своите интереси”, убеден е Вълев. Той изрази искрено удовлетворение от срещата си с гимназистите, в които видя дейни, мотивирани и обществено ангажирани личности.

„Като човек с богата състезателна кариера съм оценил огромното значение на спортсменския дух. Той е изключително необходим за човешките взаимоотношения във всички сфери на живота”, увери Вълев, който е трикратен европейски и трикратен световен шампион по кикбокс.

 

< Назад