26.04.2022

В отговор на въпрос на Емил Радев комисар Рейндерс настоя за повече инвестиции в електронното правосъдие

Цифровизацията в съдебните системи на страните от ЕС бе сред акцентите на провелите се дебати между комисаря по правосъдието Дидие Рейндерс и членовете на правната комисия на Европейския парламент. В рамките на дискусията българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев постави въпроси относно темповете на дигитализацията и ефекта от предприетите вече мерки за модернизиране и оптимизиране на трансграничното съдебно сътрудничество. Той обърна специално внимание на необходимостта от адекватно адаптиране на законодателството към промените в резултат от бурното технологично развитие, но и в контекста на амбициите на Европа за голям и качествен скок в цифровата ера.

„През последните две години електронната комуникация придоби изключително значение както за осигуряването на ускорени и по-ефективни процедури за трансгранично съдебно сътрудничество, така и за самия достъп до правосъдие. Цифровата трансформация обаче е динамичен процес, а не резултат от еднократни мерки”, мотивира се Емил Радев, който е докладчик на правната комисия по предложения регламент относно цифровизацията на трансграничното съдебно сътрудничество в ЕС и достъпа до правосъдие по граждански, търговски и наказателни правни въпроси.

В отговор комисар Рейндерс коментира, че процесът на дигитализация, ускорен от COVID-пандемията, протича с различна скорост в отделните държави-членки. Той изрази желанието на Европейската комисия страните в ЕС да инвестират повече в цифровизацията не само в частния, но и в публичния сектор, част от който е и съдебната система. Мнозинството от държавите-членки са предвидили в своите Планове за възстановяване и устойчивост средства за напредък в тази сфера, стана ясно по време на заседанието. Еврокомисарят увери, че на европейско равнище се работи за подобряване на координацията и ефективното използване на новите технологични инструменти, в това число гарантиран достъп до трансгранични съдебни заседания чрез видеоконференция и улеснено електронно разплащане на съдебните такси. Като сериозно предизвикателство Дидие Рейндерс посочи необходимостта от постигането на съвместимост между цифровите системи в областта на правосъдието.

Във фокуса на предприетата цифровизация той постави създаването на защитен и надежден комуникационен канал между съдебните органи, който да функционира успоредно с традиционните методи за комуникация. Само преди месец ЕП прие регламента относно компютризираната система за трансграничен електронен обмен на данни в областта на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни правни въпроси. Докладчици по досието за т.нар. система e-CODEX бяха българският евродепутат Емил Радев и португалският му колега Нуно Мело.

Данните сочат, че в 80-90% от разследванията се събират доказателства по електронен път, отчете комисар Рейндерс. Според него обаче дискусията относно този процес, започнал през 2018 г., потвърждава необходимостта от нови правни средства за по-активното използване на цифровите инструменти в сферата на правосъдието.

 

 

< Назад