14.06.2019

Таня Петрова: До 28 юни университетите могат да представят предложения относно промените в Закона за висшето образование

Проектозаконът за висшето образование е публикуван на интернет страницата на Министерството на образованието и науката, а университетите могат да представят своите предложения до 28 юни. Това коментира от трибуната на Народното събрание варненският депутат от ГЕРБ Таня Петрова. По време на парламентарния контрол тя отправи въпрос към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев относно възможността в по-тясно партньорство с държавата висшите учебни заведения да допринасят за развитието на потенциала на регионите.„В измененията и допълненията на Закона за висшето образование, които в момента са предложени за обществено обсъждане, се предвижда да има Национална карта за висшето образование, която да определи профилната и териториалната структура на висшето образование”, информира министър Вълчев. В отговора си на парламентарния въпрос той отбеляза, че има професионални направления, в които е достигнат пределът на насищане и фрагментация, но има и други, които могат да се открият и са свързани със специализацията на регионите. „В Казанлък има концентрация на технологични предприятия и няма висше училище, но беше открит филиал, свързан с потребностите на региона”, посочи като пример Вълчев.

„Сегашният модел на академично самоуправление е затворен и ограничава възможностите на държавата да възлага на висшите учебни заведения изпълнението на обществени задачи, различни от обучението на студенти по определени професионални направления чрез план-приема. Опитваме се да променим това, така че Министерството на образованието и науката да има право да възлага стратегически цели и задачи на висшите училища”, обясни министър Вълчев. „Идеята е не да се месим във финансовото, административното или чисто академичното управление, а да бъдем партньори в стратегическото управление на висшите учебни заведения. Те трябва да бъдат насърчени да участват в стартиращи компании, в различните технологични паркове, така че да осигурят развитие в съответствие с интелигентната специализация”, мотивира се Красимир Вълчев. Той отбеляза още, че се предвижда общините да имат участие в съвета на настоятелите, а чрез него и право на съвещателен глас в академичния съвет на висшето училище. По думите на министъра така също ще се стимулират партньорства в стратегическото управление на системата.„Заради ограничената възможност да провокираме висшите учебни заведения да участват в инициативи, които са полезни за развитието на обществото и на съответните региони, ще предложим нормативно основание в Закона за висшето образование за финансирането на национални програми, каквито има и в системата на училищното образование”, отбеляза още Красимир Вълчев, като уточни, че ще могат да се ползват и средства от ЕС. „Целта не е да се променя моделът на академичното самоуправление, а да се насърчи активната роля на висшите училища за развитието на обществото”, заключи министърът.

Народният представител Таня Петрова на свой ред отбеляза, че предвижданото създаване на национална карта за университетите трябва да намери място в общественото обсъждане на проектозакона. „Не всеки регион може да има висши учебни заведения, но е особено важно как ще се използва потенциалът им, така че да допринасят максимално за регионалното развитие”, посочи Петрова.

< Назад