06.07.2020

Станислава Стоянова бе официален гост на седмото годишно издание „Звукът на времето”.

Великотърновския народен представителот парламентарната група на ГЕРБ Станислава Стоянова поздравиучастниците в Седмото издание наНационален конкурс с международноучастие за вокални изпълнители иинструменталисти „Звукът на времето”.
„Този форум е изключително ценен, защото вдъхновява младитеталанти и ги насърчава да развиватсвоите умения в областта на музиката.Поздравявам организаторите и всичкиучастници, за това че са тук, въпрекипредизвикателствата пред които смеизправени през тази година.” заявиСтоянова.
Музикалния конкурс се проведе при много строги противоепидемични мерки,за чието спазване следяхапредставители на РЗИ. Патрони на форумабяха кметът на Велико Търново ДаниелПанов и Председателя на Народнотосъбрание г-жа Цвета Караянчева.
Народният представител СтаниславаСтоянова поздрави участниците: „Скъпидеца и младежи, изкуството е лек задушата. То ни дава спокойствие и утеха втрудни моменти и ни зарежда сположителни емоции. Затова випризовавам никога да не се отказвате отнего и ви пожелавам силно творческовдъхновение и много покорени върховена музикалната сцена.
Уважаема г-жо Василева, скъпа Петя, вечеседма поредна година, ти доказваш свояборбен характер и огромен талант. Презтези години, ръководената от тебмузикална школа „Елита” затвърди позицията си като център заоткриване и качествено обучение намузикалните ни надежди. Благодаря ти отсвое име и от името на обществеността,че със своята дейност шлифоваш младитеталанти на Велико Търново", обърна се народният представигел към организатора и инициатор на събитието Петя Василева.Стоянова.
Изпълненията на младите музикалниталанти бяха оценени от авторитетномеждународно жури, в което участие взеи голямата българска естрадна и поппевица Маргарита Хранова.

< Назад