09.07.2020

Приемни на общинските съветници от ГЕРБ в Пловдив до 09.07.2020 г.

При спазване на всички противоепидемични мерки, предписани от компетентните органи, общинските съветници от ГЕРБ в град Пловдив ще проведат приемни с гражданите по следния график:

Понеделник, 6-ти юли 2020 година

Христина Кашилска - от 16:30 до 18:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Източен” на ул.”Коста Паница”№ 5

Златин Велев - от 16:30 до 18:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Източен” на ул.”Коста Паница”№ 5

Емил Русинов – от 16:30 до 18:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Източен” на ул.”Коста Паница”№ 5

Иглика Казанджиева - от 17:00  до 18:30 часа в офиса на ГЕРБ в район „Централен” на ул.”Прага” № 2.

Петър Ганев – от 17:00  до 18:30 часа в офиса на ГЕРБ в район „Централен” на ул.”Прага” № 2.

Георги Василев - от 16:00  до 18:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Южен” на ул.”Академик Петър Динеков” №1А

Анета Господинова - от 16:00  до 18:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Южен” на ул.”Академик Петър Динеков” №1А

Атанас Узунов – от 16:00  до 18:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Южен” на ул.”Академик Петър Динеков” №1А

Стефан Дедев - от 16:00  до 18:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Северен” на бул.”Марица” № 91

Станислава Лулчева – от 16:00  до 18:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Северен” на бул.”Марица” № 91

Сряда, 8-ми юли 2020 година

Вера Тоскова - от 16 до 18:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Тракия” в жк.”Тракия” бл.91.

Йордан Илиев - от 16 до 18:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Тракия” в жк.”Тракия” бл.91.

Иван Вичков - от 16 до 18:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Тракия” в жк.”Тракия” бл.91.

Георги Юруков - от 16:00  до 18:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Южен” на ул.”Академик Петър Динеков” №1А

Четвъртък, 9-ти юли 2020 година

Ясен Михайлов - от 17:00 до 18:30 часа в офиса на ГЕРБ в район „Западен” на ул. ”Царевец” № 9.

Ангел Славов - от 17:00 до 18:30 часа в офиса на ГЕРБ в район „Западен” на ул. ”Царевец” № 9.

 

Необходимо е записаните граждани да имат предвид, че те също трябва да бъдат с маски или с други предпазни средства.

 

< Назад