17.05.2019

Пловдивски депутати от ГЕРБ поставиха въпроса за концесията на Летище Пловдив

Процедурата за възлагане на концесия на летище Пловдив предстои да бъде открита през месец юли тази година. Това стана ясно днес по време на парламентарния контрол в отговор на въпроси до министъра на транспорта Росен Желязков от народните представители инж. Атанас Ташков, Запрян Янков и Кирил Калфин.

Със заповед от 16 януари 2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията са стартирани подготвителни действия за възлагане на държавна концесия за строителство върху обект гражданско летище за обществено ползване Пловдив. Предстои Възложителят да събере оферти въз основа на обява за изготвяне на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ), след което да разгледа, класира офертите, и да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с класирания на първо място участник.

Народните представители от ГЕРБ от Пловдив-град инж. Атанас Ташков и от Пловдив-област Запрян Янков и Кирил Калфин поставиха въпроса и за моментната ситуация с перона.  Става ясно, че перонът на Летище Пловдив е предмет на съдебен спор за собственост, който се води от 2014 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез Областния управител на Област Пловдив срещу частното дружество „Летище Пловдив“ АД. В момента делото е във Върховния касационен съд и предстои насрочване на делото за разглеждане в съдебно заседание.

От МТИТС информират още, че във връзка с провежданите подготвителни действия за възлагане на концесия на Летище Пловдив предстои изготвянето на концесионни анализи, които ще обосноват законосъобразността и целесъобразността на концесията. Предмет на тези анализи ще бъде също така изследване на различни възможности за развитие на Летище Пловдив, включително възможностите за изграждане на нов перон в случай на негативно развитие на спора за съществуващия перон.

 

< Назад