04.04.2019

Николай Сираков: Хората в листата на ГЕРБ са тези, от които България има нужда да я представляват в ЕП

Г-н Сираков, ПП ГЕРБ обяви съвместната си листа със СДС с кандидати за евродепутати, как оценявате шансовете на тази листа?

 

ГЕРБ имаме един изключителен отбор, защото в него участват не само експерти, а хора, които познават начина на взаимодействие с европейските структури. Това е един силен отбор, който включва досегашни евродепутати, хора с опит и висока експертиза.

След Европейското председателство ние натрупахме изключително много опит в това как да използваме инструментите на Европейския съюз, за да решаваме проблеми на местно ниво, затова мисля, че хората в листата на ГЕРБ са тези, от които България има нужда да я представляват в Европейския парламент.

 

По-скоро позитив или по-скоро негатив за ГЕРБ е обединяването със СДС за предстоящите избори?

 

Това е част от развитието на партията. Развитието означава разширяване, да допуснеш да работиш със съмишленици. Тук не става въпрос за призива на председателя на ЕНП Жозеф Дол за обединяване в общ фронт за европейските избори на всички десни партии, а за това дясномислещите хора да бъдат заедно,  защото когато хората са заедно, тогава се постигат целите за развитието на едно общество.

Бих изразил съжаление, че само СДС откликнаха за такъв общ фронт. Ние сме малка държава и не бива да имаме голяма политическа класа, защото това разединява хората. Нужни са ни повече обединения в дясно и в ляво.

 

Как оценявате шансовете на листата на ГЕРБ и СДС спрямо листата на БСП.

Едни избори не са състезание, за да победиш противника, а възможност да покажеш силните си страни и ако те биха решили проблемите на хората, те да те изберат. Кампанията е времето, в което да покажем какво можем, какво сме постигнали и да го докажем с факт. Вярвам, че предизборната ни кампания ще бъде в този дух - да разгърнем потенциала си и да покажем опита и резултатите от работата ни.

 

Все още трудно събирате кворум в парламента, има ли опасност от блокиране на работа му? Какъв е коментара ви, че депутатите от левицата не ходят на работа?

 

Това е работа като всяка друга. Когато хората са на работното си място, кворумът се случва. Към момента успяваме да събераме кворум и Парламентът да функционира. Вярвам, че няма да се стигне до блокиране на работата му. В момента в Парламент е много по-спокойно, защото можем, изчистено от емоцията, да дискутираме конкретните законопроекти, но липсва опозиционната гледна точка, която е важна за всяко управление. Не очаквам колегите от БСП да се върнат в Парламента преди евроизборите, но мисля, че поведението им е неморално и неотговорно. Жалко е, че демонстрират безотговорно към държавата си, а съответно и към избирателите си поведение точно преди европейските избори. За всяко едно управление и за развитието на държавата е еднакво важна и ролята на управляващите, и ролята на опозицията.

 

Готвят ли се структурите на ГЕРБ в областта за евроизборите?

 

Както знаете, първата стъпка – провеждане на номинационни събрания от структурите по места, вече е реализирана. В габровска област всички структури на ГЕРБ номинираха евродепутатът Андрей Новаков, който от 4 години има офис в Габрово, реализира много инициативи в нашите градове и села, подкрепи много местни политики, затова и номинацията му е напълно логична и закономерна.

Вече са сформирани общинските предизборни щабове и областният предизборен щаб. Предстои, в съгласуване с Националния предизборен щаб, да се планират събитията по време на предизборната кампания.

На 11 април, от 17.00 часа, в Ритуалната зала предстои да проведем граждански диалог за провежданите регионални политики, на който каним всички жители на габровска област. В него ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, евродепутатът Андрей Новаков, народни представители, кметове. По време на него, заедно с гражданите, ще обсъдим основните инфраструктурни обекти, които засягат габровска област.

 

А какви нови инфраструктурни обекти с държавно финансиране ще се правят тази година в габровска област?

Както знаете за тази година е планирано изграждането на новото кръгово кръстовище до Технополис. Процедурите са стартирани. Подготвят се и проекти за ремонт на пътя от кв. „Хаджицонев мост“ до разклона за кв. „Радецки“ и за ремонт на участък републикански път в с. Царева ливада в района на ЖП прелеза. Очакванията са, ако няма непредвидени пречки, обектите да се работят през тази година.

 

Нещо важно случва ли се в социалната комисия, на която сте член?

През социалната комисия в момента минават доста важни промени и мерки, които касаят българските граждани. До дни в комисията ще разгледаме Кодекса за социално подпомагане в частта, касаеща промяната за бъдещите пенсионери, с което ще дадем възможност на всеки, на който му предстои пенсиониране, да избере формулата си за изчисляване на пенсията – дали новата или старата, така че да няма ощетени.

Предстои и гласуване на внесените изменения в Закона за социалното подпомагане, с които се въвежда по-строго обвързване на социалните и семейни помощи на семействата с редовното посещаване на училище на техните деца.

Обвързването между социалното подпомагане и задължението за редовно участие на децата в учебния процес дава ясен сигнал за приоритетното значение на решаването на проблема с изключването на деца от образователната система, а от друга страна дава гаранции за последователност в дългосрочен план на провежданата политика. Обществената загуба от многото деца извън образователната система е сериозна – колкото повече хора с ниско или без образование има в една държава, толкова повече тя се отдалечава от перспективата за социално благополучие и високо качество на живота в нея. Този законопроект е поредната стъпка на ГЕРБ в посока на преодоляването на проблема с обхващането и с преждевременното напускане на образователната система на децата и учениците. Считаме, че с предложените промени ще постигнем регулация в две основни направления. В процеса на включване и задържане на деца в образователната система и в справедливото, ефективно и ефикасно разходване на ресурсите за социално подпомагане, като се обвърже предоставянето на социална помощ с изпълнението на определено конституционно задължение.

Отпусканата еднократна помощ за първокласници съгласно предлаганите промени ще се изплаща вече на два пъти – при отпускането на помощта 50% и останалите 50% в началото на втория срок, а не както досега еднократно в пълен размер. По този начин ще се осигури посещаемостта на детето или ученика през цялата учебна година.

Отделно наличието на 5 неизвинени отсъствия в месеца вече ще лишава семейството от помощи не за 1 месец, както досега, а за една година. Средствата от неизплатените заради тази санкция помощи ще бъдат предоставени на училищата. За учебната 2017/2018 година (септември – юни), доведе до спирането или прекратяването на 104 047 семейни помощи за един или повече месеца, за 63 172 деца. Средствата в размер на 2 037 560 лв. за първия учебен срок и на 2 314 113 лв. за втория учебен срок са предоставени на образователните институции за осъществяване на обща или допълнителна подкрепа за личностно развитие при условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование. Получените средства са изразходвани от 2 552 училища и детски градини през първия учебен срок и от 2 458 през втория учебен срок за осигуряване на допълнително обучение по учебни предмети, за допълнителни модули за деца, които не владеят български език в детските градини, за допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове, за екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, в т. ч. и за допълнително възнаграждение за педагогическите специалисти, които работят в екипите по Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна възраст. Внесената промяна в Закона за семейните помощи за деца ще гарантира продължаването на целенасоченото използването на средствата от училището или детската градина за осигуряване на обща или допълнителна подкрепа на съответното дете ученик.

Важно е да се отбележи, че динамичният ред на новоотпаднали деца от образователната система бележи сериозен спад през последните учебни години: 2014/2015 – 21 146, 2015/2016  - 21 172;  2016/2017 – 20 092; 2017/2018 – 14 058 ученици.

Националната цел на България e до 2020 г. делът на отпадналите деца от образователната система да достигне 11%. За 2017 г. този процент е 12,7%. За Европейския съюз индикаторът за 2017 г. е 10, 6%, а целта е той да спадне до 10% през 2020 г.

 

 

< Назад