17.06.2014

Народните представители от ГЕРБ Любомир Христов и Донка Иванова проведоха среща с делегация от немския град Хам

Народните представители от ПП ГЕРБ Любомир Христов и Донка Иванова проведоха работна среща с делегация от немския град Хам. Делегацията бе водена от Теодор Хесе, ръководител на “Отдел за младежко развитие, здравеопозване и социални грижи” към община Хам. На срещата бяха обсъдени възможности за сътрудничество в областта на успешното интегриране на българите, които напускат община Шумен и се заселват в община Хам. „Един от сериозните проблеми, с които се сблъскваме като местни власти е езиковата бариера и липсата на елементарно владеене на немски език, което възпрепятства интегрирането на българските граждани към местната общност”, заяви на срещата Тедор Хесе.

От своя страна народният представител от ГЕРБ Любомир Христов предложи идеята за обмяна на опит и обмисляне на вариант за разкриване на информационен център, който да подпомага с насоки и практически съвети тези, които са решили да търсят по-добри възможности за реализация. Донка Иванова заяви, че една активна информационна кампания би имала ползотворен ефект върху онази част от българското общество, за която мобилността е начин на живот.


< Назад