01.04.2016

Народните представители от ГЕРБ Галя Захариева и Ирена Коцева откриха конференция на начални учители – новатори от област Пловдив

Народните представители от ГЕРБ Галя Захариева и Ирена Коцева откриха Втората регионална конференция на началните учители „Училището – място за деца“, която се провежда от Регионален инспекторат по образованието – Пловдив. Форумът се явява заключителен етап на методическата и квалификационната дейност, проведена от РИО - Пловдив в училищата в областта, и обобщава създадения опит по темата „Педагогически и училищни политики в начален етап на основната образователна степен за насърчаване на четенето“.

Заместник-председателят на парламентарната Комисия по образование и наука Галя Захариева приветства педагогическите търсения и креативност за подобряване на методиката на обучение по учебните предмети и постигането на резултати, заложени в учебните програми при отчитане на образователните потребности на малкия ученик и ролята на подкрепящата го среда. Презентираните добри педагогически практики, създадени от началните учители през 2015-2016 учебна година, са генерирани идеи за решаване на актуални проблеми в обучението на учениците от 1 – 4 клас.  „Вашите умения и постигнатите резултати са гаранция, че предстоящата реформа в образованието, чрез прилагането на новия Закон за предучилищно и училищно образование, е очакван процес. Вие, уважаеми колеги, ни давате сигурност за провеждането на модерна образователна политика. Вие получавате свобода и доверие да избирате методите, начините за работа с учениците, учебниците, с които да постигате резултати, гарантиращи високо ниво на подготовка на ученика на 21 век“, посочи Захариева.

„С отговорността на законодател и увереността ми на дългогодишен начален учител, вярвам, че Вие ще се справите с предизвикателствата на така чаканата, належаща реформа в образованието. С подкрепата на  социалните партньори и родители ще отговорим на очакванията на обществото. Ефективността на образователната система е непостижима без мотивирани и квалифицирани учители, каквито виждаме тук“, каза Ирена Коцева - народен представител от ГЕРБ и член на образователната комисия.

< Назад