26.04.2015

Младежката структура на ГЕРБ-Видин проведе отчетно – изборно събрание

Младежката структура на ГЕРБ-Видин проведе отчетно – изборно събрание, в което взеха участие 52-ма членове на партията, имащи право на глас. На форума присъстваха членовете на НИС на МГЕРБ Михаела Иванова, Моника Димова и Осман Ислямов. Гости на събитието бяха областният координатор и народен представител Владимир Тошев, областният административен секретар Десислава Пламенова, общинските ръководители на ГЕРБ-Видин и ГЕРБ-Грамада Огнян Ценков и Татяна Георгиева, клубният ръководител на ЖГЕРБ Елка Георгиева и членове на общинските ръководства на ГЕРБ – Видин и ГЕРБ – Ружинци.
Младежите отчетоха активно участие в обществения и политически живот на региона и осъществяването на многобройни проекти и инициативи. „Младежта е символ на активност, инициативност и креативност, а ние от МГЕРБ сме доказали, че сме пряко ангажирани с развитието на Видин и България, и можем да отстояваме своите позиции”, написаха в отчета си младежите от МГЕРБ-Видин. На местно ниво младежката структура на партията е организирала множество значими събития – инициативи за популяризиране на историческото наследство на региона, културни и образователни прояви, дарителски акции, спортни състезания, благотворителни мероприятия, концерти, както и дискусии по обществено значими теми, свързани с ролята на младите хора в обществото и политиката, политическата култура и принципите на успешното управление. Сред целите, които си поставя МГЕРБ-Видин е да възпита в младите хора увереност в това, че младежките политики могат да имат съществен принос за развитието на Европа. МГЕРБ –Видин бяха категорични, че ще надграждат с общи усилия това, което организацията е постигнала до момента.
Делегатите направиха номинации за областен координатор, организационен секретар и членове на управителния съвет на МГЕРБ-Видин. Предстои Изпълнителната комисия на партията да утвърди новото ръководство на областната младежка структура. На събранието като гости присъстваха 14 младежи, които от началото на месец април до този момент са заявили желанието си да станат част от младежката структура на партията.

< Назад