01.06.2019

Министър Петков в отговор на въпрос от Галя Желязкова: Регионалните програми за заетост стартират в началото на юни

С какво се отличават тази година регионалните програми за заетост, какви са техните параметри и кога предстои да стартират. Този въпрос отправи народният представител от ГЕРБ-Бургас Галя Желязкова към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

„Важно е да се отделя специално внимание на Регионалните програми за заетост, защото те са пример за ангажимента на ресорното министерство и държавата за осигуряване на заетост за безработни. Благодарение на активната политика в тази област се наблюдава спад на нивото и процентите на безработица в страната. По думите на министър Петков се предвижда в началото на юни да стартира изпълнението на 28-те регионални програми за заетост във всички области в страната“, коментира бургаският депутат.

С Националния план за действие по заетостта през 2019 г. от бюджета за активна политика на пазара на труда са осигурени средства в размер на 8 808 000 лева за финансиране на програмите, което е с 10% повече от миналата година. Финансовите средства от държавния бюджет за изпълнението на регионалните програми за заетост са в размер на 8 801 569 лева. Работодателите – областните и общинските администрации, ще се включат в изпълнението на програмите със средства в размер на около 250 хил. лева.

„От детайлната информация, която получихме в рамките на парламентарния контрол, стана ясно, че през 2019 г. ще се финансира заетост, за срок от 3 до 6 месеца, на 2 387 безработни лица или с 74 безработни лица повече в сравнение с 2018 г. От тях 1 847 безработни лица или 77% ще започнат работа на пълен работен ден, а 540 безработни лица или 23% ще се включат в заетост на непълно работно време“, допълни още Желязкова.

Министър Петков коментира, че по програмите ще се наемат приоритетно лица от уязвими групи на пазара на труда, сред които безработни  младежи до 29 години, лица над 50-годишна възраст и продължително безработни лица. Ще се осигури заетост с дейности по поддържане и опазване на общинската и държавната собственост – паметници на културата, училища, детски градини и читалища, облагородяване и почистване на детски площадки, паркове, алеи и места за отдих, поддържане на пътища и др.

Тази година Регионалните програми за заетост са разработени на база на проектни предложения от областните и общинските администрации, одобрени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие по критерии, отчитащи средногодишното равнище на безработица и средногодишния брой на регистрираните безработни лица през предходната година в съответната община, както и потребностите на работодателите от работна сила. Всяка община определя какви дейности да се изпълняват, организацията на работата в зависимост от своите потребности, Изпълнението на регионалните програми за заетост ще продължи до края на 2019 г.

 

< Назад