22.02.2020

Министър Младен Маринов в отговор на въпрос на депутата Таня Петрова: Намаляват престъпленията в училищата

Намалява броят на установените извършители на престъпления в училищата. През 2019 г. противоправните деяния, извършени от деца, са 375 при 457  през предходната година. Данните обяви министърът на вътрешните работи Младен Маринов  в отговор на въпрос на варненския народен представител от ПГ на ГЕРБ Таня Петрова относно подобряване на закрилата на детето и превенция на детската престъпност у нас. По време на парламентарния контрол тя сподели от трибуната своите впечатления от посещението си в Дългопол, където успешно се прилага Програмата „Детско полицейско управление” .

Министърът припомни, че специализираните служители в МВР работят за превенцията на детската престъпност по стартиралите през 2000 г. национална програма „Работа на полицията в училищата” и през 2016 г. програма „Детско полицейско управление”.

По първата програма за изминалата учебна година са изнесени 8713 лекции и беседи в 1519 училища в страната.  Участие са взели общо 763 полицейски служители, като от тях 228 са инспектори на Детска педагогическа стая с проведени занятия в 7913 паралелки от 1 –ви до 12-ти клас. По програма „Детско полицейско управление”/ДПУ/ има разкрити 163 Детски полицейски управления към всички РПУ-та на ОДМВР, в които се обучават 3699 деца на възраст от 8 до 12 години. Програмата цели да се опазят животът, здравето, правата и имуществото на децата, да се формират умения за правилно поведение в различни ситуации и нетърпимост към престъпни посегателства.

За успешното реализиране на програмата има сключено споразумение  между МВР и редица институции,  за да обединят усилия  в работата си по превенция и в името на децата, посочи още министър Младен Маринов. В Програмата има отделен модул „Социални умения“, в който обучителните теми, разработени от психолози от Института по психология на МВР, са насочени изцяло към намаляване на агресията сред подрастващите. С децата от „Детско полицейско управление“ три последователни години се провеждат национални конкурси за детска рисунка, а през месец юни 2020 г. предстои провеждане на второ национално спортно състезание. Инициативата цели чрез спорт да намалее агресивното поведение сред децата. Министърът припомни още, че Главна дирекция „Национална полиция“  има специализиран уебсайт „Детска сигурност“ за превенция на насилието срещу деца и противодействие на детската престъпност. Основната цел на сайта е да запознае децата с техните права и задължения, с основни правила за лична безопасност,  с модели на поведение в конфликтни ситуации, както и да предостави достъпна, полезна и актуална информация на специалистите, работещи с деца. Информационни материали, включващи правила за безопасно поведение на децата и съвети към родителите могат да бъдат намерени в интернет страница detskasigurnost.bg.

 

< Назад