18.11.2022

Като докладчик на ЕНП в правната комисия в ЕП Емил Радев работи по становище относно евродиректива за отнемането на активи

Нова евродиректива за отнемането и конфискацията на активи ще стане част от арсенала на ЕС за борба с трансграничната организирана престъпност. Законодателната инициатива на ЕК вече е внесена за разглеждане в Европейския парламент, а българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев бе избран за докладчик на ЕНП по становището, което правната комисия трябва да даде относно предложението.

По думите му целта на директивата е да осигури минимални правила за проследяване и установяване, обезпечаване, конфискация и управление на имущество при наказателни дела. „Новото европейско законодателство трябва да укрепи капацитета на органите, които участват в отнемането на активи, и да подобри сътрудничеството между тях, за да се гарантира по-бързото разкриване, разследване и предотвратяване на престъпните дейности. В този контекст се предвиждат и разпоредби, които да улеснят прилагането на приетите от ЕС ограничителни мерки, каквито вече бяха задействани срещу Русия и Беларус в отговор на руската военна агресия срещу Украйна”, обясни Емил Радев, който е и съдокладчик на ЕП по създаването на нов европейски орган за борба с прането на пари.

В мотивите за законодателното предложение се отчита, че организираната престъпност представлява една от най-големите заплахи за сигурността на ЕС, а в резултат на съвременните способи за изпиране на пари и трансграничния обхват, приходите й се оценяват на над 139 млрд. евро годишно.

В съответствие със стратегията на ЕС за борба с организираната престъпност за периода 2021–2025 г. се очаква директивата да допринесе за лишаване на престъпниците от техните незаконни печалби, за прекъсване на дейността им и на проникването им в европейската икономика. 

Необходимостта от засилване на режима за отнемане на активи отдавна е призната от институциите на ЕС. През юни 2020 г. Съветът призова Комисията да разгледа възможността за укрепване на правната уредба в тази сфера и да предостави допълнителни правомощия на службите за отнемане на активи като спешно обезпечаване на активи и достъп до набор от публични регистри. Европейският парламент също се обяви за затягане на разпоредбите и въвеждане на нови общи правила за конфискация на имущество, придобито чрез престъпна дейност, включително при отсъствие на присъда.

< Назад