31.05.2019

Желязкова: Оперативната програма за храни работи ефективно, в област Бургас 295 тона продукти са разпределени до момента

От 7 януари до 15 май тази година в област Бургас са били разпределени 295 тона хранителни продукти на 21 870 лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Това стана ясно след въпрос от народния представител от ГЕРБ Галя Желязкова по време на парламентарен контрол. Тя поиска информация от социалния министър Бисер Петков какво подпомагане за най-нуждаещите се е предвидено по ресорната програма, какъв е напредъкът по изпълнението й. Отговорът обхвана и резултатите от прилагането й в област Бургас.

„Осигуряване на топъл обяд чрез обществени трапезарии отново по програмата се извършва в общините Бургас, Карнобат, Руен, Средец, Сунгурларе. Този механизъм на подкрепа обхваща 2520 нуждаещи се по различни социални критерии, а сключените договори са на обща стойност за областта 5 049 606 лв.  Агенцията за социално подпомагане е сключила договори с 211 общини в страната, които осигуряват топъл обяд за повече от 50 хил. души. Оперативната програма за храни е сред най-добре функциониращите и управлявани програми както във финансов аспект, така и по постигнати резултати и достигане до най-уязвимите групи“, заяви от трибуната бургаският депутат.

Министър Петков коментира, че Оперативната програма предоставя подкрепа за преодоляване на едно от най-значимите трудности на домакинствата – нуждата им от пълноценна и балансирана храна. По програмата се реализира подпомагане с хранителни пакети и топъл обяд за най-нуждаещи се лица от определени целеви групи. Изпълнението на програмата започна поетапно в началото на 2019 г, а към момента дейностите обхващат най-отдалечените населени места на страната.

След въпроса на Галя Желязкова стана още ясно, че средно годишно на територията на цялата страна се разпределят повече от 250 хил. пакета с продукти от първа необходимост с 16 вида храни. Така се осигурява подкрепа за над 500 хил. лица и техните семейства. До момента партньорската организация по програмата – Български червен кръст, е  осъществила раздаване в размер на 7000 тона за цялата страна.

Галя Желязкова отправи и допълнителен въпрос очаква ли се изпълнение на още един етап от тази програма, която се подпомага от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. В ход е подготовката за следващото подпомагане – до края на тази година, през есента, се очаква и следващото раздаване на хранителни продукти. В момента текат процедури по Закона за обществените поръчки с цел обезпечаване на доставките и дейностите до края на програмния период.

< Назад