15.02.2018

Иван Вълков, ГЕРБ- Бургас: Тол системата ще осигури три пъти повече пари за ремонт на пътищата

Медия: радио „Гласът на Бургас“.

Интервю на народния представител от ПП ГЕРБ-Бургас Иван Вълков за радио „Гласът на Бургас“.

Иван Вълков е член на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения и на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 44-тото Народно събрание

 

Г-н Вълков, как премина приемният Ви ден, за какво питат бургазлии своите депутати?

Характерното този път беше свързано с две определени теми. Едината е свързана със Закона за движение по пътищата. Разговарях с двама от гражданите, как точно ще могат да се правят предложения при обсъжданията на проектозакона. Предложих им да ги направят в писмена форма, както и да изпратят писма до мен. Така при разглеждането на закона в комисията, аз мога да отправя предложенията от тяхно име, тъй като законодателната дейност разрешава само депутатите да правят промени след като закона влезе в Народното събрание.

Другата интересна среща бе с един от председателите на пенсионерските клубове, на който преди около година с мои колеги дарихме компютри. Тогава направихме едно обучение в рамките на две седмици. Сега пенсионерите пожелаха да получат още едно обучение, което разбира се ще осигурим. Смятам, че това е изключително положително явление и модернизацията навлиза дори в пенсионерските клубове. Хората там искат да говорят чрез Интернет със своите синове и внуци извън граница или в друга част на страната.

 

Какво се случва с дебатите по новия Закон за движението по пътищата?

Новият Закон за движение по пътищата, който се подготвя в настоящия момент премина през доста дълъг етап на подготовка – повече от година и половина. Той още не напълно готов. В суров вид е и аз очаквам до месец да бъде качен на сайта на Министерството на транспорта, където да престои един месец. В срока заинтересованите страни могат да подадат съответните предложения за промени или допълнения по законопроекта.

Тук трябва да се каже, че основната идея е законът да бъде разделен на няколко законопроекта, в които да бъде взета в предвид компетентността на съответните министерства, т.е. на МВР и на Министерството на транспорта. Основните разпоредби от Закона за движение по пътищата, както и административно-наказателните разпоредби да си останат от компетентността на МВР. Също така да бъдат изготвени два отделни закона - за моторните превозни средства или за пътните превозни средства, както и Закон за обучението на водачите на моторни превозни средства. Тези два закона да бъдат под компетентността на Министерството на транспорта. Смятам, че това трябва да стане по този начин, защото законът в момента е много обемист – преплитат се компетентностите на двете министерства и се работи много трудно.

Всички знаете, че това е един от законите, който се е променя най-често особено след влизането ни през 2007 г. в Европейския съюз. Директивите, касаещи Закона за движение по пътищата, се променят почти всяка година и е задължение от наша страна той да бъде синхронизиран с европейското законодателство. Освен това смятаме, че някой текстове трябва да имат по-голяма яснота, по-голяма точност и своевременно да се прецизират административно-наказателните разпоредби. Всичко това до момента е направено след едно широко обсъждане със заинтересованите организации като контролните органи, водачи на моторни средства, ведомствата, Асоциация на обучаващите водачите на моторни превозни средства, както и такива свързани със сервизната дейност, с техническото обслужване на автомобилите. Ние искаме да обхванем всички участници в процеса.

 

Конкретизирайте някой от важните промени, касаещи пътната инфраструктура?

Специално за пътната инфраструктура този закон не е директен. За нея конкретно отговаря Законът за пътищата, но в настоящия етап са важни два момента. Първият е финансирането по европейските фондове и основно фонда „Транспорт и транспортна инфраструктура“, който е около 2 милиарда. Той е разделен на две части. Едната е за построяване на пътища, като основно там парите ще отидат за довършване на автомагистрала „Струма“ и за единия от участъци от автомагистрала „Хемус“, както и за пътищата, свързващи сръбската граница със София.

Другата част, която е равностойна на пътната инфраструктура, е предназначена за железопътната инфраструктура. Там също ще отиде един милиард - основно за връзката от сръбската граница до София и линията София – Елин Пелин – Септември както и довършване на нещо, което нас ни интересува като жители на Бургаска област – пътя Пловдив – Бургас. До две години той трябва да е готов в пълната му степен и наистина във всичките му отсечки да могат да се развиват скорости за пътническите влакове – 160 км/ч, а за товарните 120 км/ч. До 2021 г. държавата е поела ангажимент да завършим участъци от сръбската граница до Свиленград и от Пловдив до Бургас. Най-вероятно ще удължим срока с още една година заради участъка до Елин Пелин, който е много тежък.

Трябва да отбележим, че вече се работи по така наречената тол система, която е изключително важна и не само по отношение на това какви средства ще се отделят за изграждане на нови пътища и магистралния пръстен на България, но и за ремонта им. Досегашната система ни дава от порядъка на 300 – 320 милиона лева годишно за ремонт на пътища, което е крайно недостатъчно. Очакваме с въвеждането на тол системата след около 8-9 месеца, през следващата година тази сума да се утрои.

< Назад