21.06.2019

График за провеждане на събрания за избор на делегати за Национално събрание на ПП ГЕРБ за област Варна

ОБЩИНА ДАТА ЧАС МЯСТО
р. Приморски 17.06.2019 г. 17:00 ч. Клуб на ПП ГЕРБ-Приморски, ул. "Войнишка" № 1
р. Младост 17.06.2019 г. 17:00 ч. Клуб на ПП ГЕРБ-Младост, ул. Елин Пелин 57А
р. Владислав Варненчик 17.06.2019 г. 17:30 ч.

Клуб на ПП ГЕРБ-Вл.Варненчик, ж.к. Вл.Варненчик бл.4

 

р. Одесос

Аврен

01.07.2019 г.

19.06.2019 г.

18:00 ч.

17:00 ч.

Тракийски дом, бул. Вл. Варненчик 61

НЧ „П.Р.Славейков-1901”, с.Аврен

Аксаково 20.06.2019 г. 11:00 ч. Зала на ОбС, сграда на ОДК-Аксаково
Бяла 13.06.2019 г. 17:30 ч. гр. Бяла, залата на Музея
Ветрино 19.06.2019 г. 17:00 ч. Клуб на ПП ГЕРБ-Ветрино, сграда на ЗК, ет.1
Долни чифлик 19.06.2019 г. 18:00 ч. Заседателната зала на Общинския съвет - Долни чифлик
Дългопол 17.06.2019 г. 17:00 ч. Зала на Общинския съвет - Дългопол
Провадия 19.06.2019 г. 17:00 ч. гр. Провадия, Ламбова къща
Суворово 21.06.2019 г. 18:00 ч. Зала № 1 на община Суворово
р. Одесос 07.08.2019 г. 17:30 ч. Зала "Пленарна", гр. Варна
р. Аспарухово 08.08.2019 г. 18:00 ч. гр. Варна, НЧ "Васил Левски 1924"
Вълчи дол 08.08.2019 г. 17:00 ч. Клуб на ПП ГЕРБ-Вълчи дол, ул. "Трети март" № 17
Суворово 08.08.2019 г. 18:00 ч. Зала № 1 на община Суворово

р. Одесос 01.07.2019 г. 18:00 ч. Тракийски дом, бул. Вл. Варненчик 61

< Назад