07.08.2019

График за провеждане на номинационни събрания за Местни избори 2019 - Област Стара Загора

Община Дата Час Място на провеждане на събранието
Братя Даскалови 31.7.2019 19.00 Зала Младежки дом - с. Оризово, общ. Братя Даскалови
Гурково 7.8.2019 19.00 Младежки клуб - град Гурково
Гълъбово 6.8.2019 20.00 Клуб на ПП ГЕРБ Гълъбово
Казанлък 1.8.2019 17.30 Камерна зала "Арсенал" гр. Казанлък
Мъглиж 25.7.2019 18.00 Зала Народно читалище "Гео Милев - 1926" село Ягода, общ. Мъглиж
Николаево 5.8.2019 19.00 Зала Кафе аператив "Палма" гр. Николаево
Опан 5.8.2019 18.00 Народно читалище "Развитие - 1912" с. Опан
Павел баня 06.08.2019 17.30 Народно читалище "Напред" - зала "Младост"
Раднево 24.7.2019 17.30 Общински център за кулутура "Нончо Воденичаров" - Зала фоайе
Стара Загора 29.7.2019 18.00 Конферентна зала хотел "Мериан Палас"
Чирпан 2.8.2019 18.00 Клуб ПП ГЕРБ Чирпан

< Назад