07.08.2019

График за провеждане на номинационни събрания за Местни избори 2019 - Област Разград

ОБЩИНА ДАТА ЧАС МЯСТО
РАЗГРАД 31.07.2019 г. 18.00 часа гр. Разград, х-л Централ, бул. „Бели Лом” № 40, Голяма конферентна зала;
ЗАВЕТ 26.07.2019 г. 18.00 часа гр. Завет, ул. „Освобождение” № 93, офис на ПП ГЕРБ-Завет;
ИСПЕРИХ 05.08.2019 г. 18.00 часа гр. Исперих, ул. „Дунав” № 2, Зала на ОбС;
КУБРАТ 07.08.2019 г. 18.00 часа гр. Кубрат, ул. „Борис I” № 1, Читалище „Св. Св. Кирил и Методий”;
ЛОЗНИЦА 05.08.2019 г. 18.00 часа гр. Лозница, ул. „Дружба” № 21, Читалище „Пробуда 1921”
САМУИЛ 09.08.2019 г. 18.00 часа с. Самуил, ул. „Родопи” № 3А;
ЦАР КАЛОЯН 26.07.2019 г. 17. 00 часа гр. Цар Калоян, пл. „Демокрация” № 1, офис на ПП ГЕРБ-Цар Калоян.

< Назад