09.08.2019

График за провеждане на номинационни събрания за Местни избори 2019 - Област Перник

ОБЩИНА ДАТА ЧАС МЯСТО
Перник 30.7.2019 17.00 гр.Перник зала "Панорама"
Брезник 8.8.2019 17.30 гр.Брезник читалище "Просвещение"
Трън 9.8.2019 17.30 гр.Трън НЧ "Гюргя Пинджурова 1895"
Радомир 1.8.2019 17.30 гр.Радомир МИКЦ" Европа"
Земен 7.8.2019 17.00 гр.Земен Клуб но пенсионера
Ковачевци 3.8.2019 14.00 с.Ковачевци клуб на ГЕРБ Ковачевци

< Назад