18.02.2019

График за провеждане на номинационни събрания за евродепутати на ПП ГЕРБ за област Стара Загора

Община Дата на събранието Начален          час на събранието Място на провеждане на събранието
Братя Даскалови 8.2.2019 18.00 Зала Младежки дом - с. Оризово, общ. Братя Даскалови
Гурково 8.2.2019 18.30 Малка зала Народно читалище "Войвода Генчо Къргов" град Гурково
Гълъбово 1.2.2019 18.00 Клуб на ПП ГЕРБ Гълъбово
Казанлък 11.2.2019 17.30 Камерна зала Дом на културата "Арсенал" гр. Казанлък
Мъглиж 5.2.2019 18.00 Зала Народно читалище "Пробуда - 1869" град Мъглиж
Николаево 18.2.2019 18.00 Зала Кафе аператив "Палма" гр. Николаево
Опан 15.2.2019 18.00 Народно читалище "Развитие - 1912" с. Опан
Павел баня 13.2.2019 17.30 Народно читалище "Напред" - зала "Младост"
Раднево 19.2.2019 17.30 Общински център за кулутура "Нончо Воденичаров"
Стара Загора 4.2.2019 18.00 Конферентна зала хотел "Мериан Палас"
Чирпан 12.2.2019 17.30 Клуб ПП ГЕРБ Чирпан

< Назад