22.03.2019

Галя Желязкова: До края на годината стартира системата за обобщаване на дългосрочните и краткосрочните прогнози за пазара на труда

До края на 2019 г. ще бъде създадена уеб-базирана информационна система, свързана с резултатите на дългосрочните и краткосрочни прогнози за пазара на труда на МТСП. Тя ще позволява да се изготвят справки по различни критерии и която ще е достъпна безплатно за всички граждани на сайта на социалното министерство. Това стана ясно по време на изслушване на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков в парламента. Народният представител от ГЕРБ Галя Желязкова отправи въпрос как ще бъдат разпространени и използвани от институциите и гражданите разработените по поръчка на МТСП прогнози за развитието на пазара на труда в България до 2032 г. Темата на изслушването бе за предприетите и планирани мерки, нови услуги и действия на пазара на труда, в това число в рамките на активната политика на пазара на труда за повишаване на предлагането и качеството на работната сила и намаляване на несъответствията на пазара.

Бургаският депутат поиска по-детайлна информация, как резултатите от прогнозите за пазара на труда у нас се разпространяват сред министерства и агенции.

„Прогнозите могат да се използват за определяне на броя на студентите в университетите, най-вече в новооткрити специалности. Те са приложими и при изготвянето на предложение до НС и МС за създаване и/или преструктуриране на университети заедно с филиали. Важно е да се отбележи, че икономическият растеж в България е факт, създават се много нови работни места, бизнесът търси кадри. По данни на министър Петков има съществено намаляване на безработицата – за 2018 г. им най-голямо свиване, месечно се регистрират средно малко под 203 хил. души или над 14% намаляване спрямо 2017 г. Очаква се положителната тенденция за 2019 за ръст на заетите места да продължи, Според данните на НСИ бизнесът посочва като проблем недостигът на кадри,  а самите работещи – липсата на конкретни професионални умения“, сподели Желязкова.

Министър Петков поясни, че ресорното министерство използва резултатите от средносрочните и дългосрочните прогнози за търсенето и предлагането на труд при разработването на Националния план за действие по заетостта. Данните се ползват и при планирането и одобряването на обученията, включени в двугодишния план на Държавно предприятие "Българо-германски център за професионално обучение", и в плана за обучения на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП. Използват се и в процеса на изготвяне на предложение за актуализиране на списъка на професиите, за които има доказан недостиг от висококвалифицирани специалисти.

Министър Петков посочи още, че акцент в работата на социалното ведомство и тази година ще бъдат обученията, професионалните преквалификация и трудовите борси.

< Назад