15.06.2017

Евродепутатът Андрей Ковачев пое председателството на Колежа на Квесторите в Европейския парламент

Евродепутатът Андрей Ковачев пое председателството на Колежа на Квесторите в Европейския парламент от г-жа Елизабет Моран- Шартие. Д-р Ковачев бе лично поздравен от председателят на Европейския парламент Антонио Таяни, който изтъкна доброто им взаимодействие в организацията на работата на парламента при терористичните атаки в Брюксел през 2016г.

Ръководният орган на институцията се състои от 14 заместник-председатели и петима квестори. Квесторите отговарят за административните и финансовите въпроси, които са свързани с изпълнението на мандата на евродепутатите. Ковачев благодари на колегите си за доверието:

Благодаря на председателя Таяни за признанието и съвместната работа, както и на г-жа Моран- Шартие за изключително ползотворните резултати. Основна цел за нас остава да бъде все по-ефективната работа на парламента, която да удовлетворява в максимална степен очакванията на всички европейски гражд

< Назад