17.09.2014

Димитър Бойчев: Време е да се обърне внимание на туризма, за да спрат негативните тенденции в отрасъла

Медия: „Добро утро, България“ на Радио „Фокус"

Водещ: След края на активния летен туристически сезон мнозина експерти го определиха като един от най-слабите в последните години. Като причина представителите на бранша изтъкнаха лошото време и кризата в Украйна. Резултатите от летния сезон обаче отново повдигат някои въпроси, свързани с държавната политика за българския туризъм. Какво е бъдещето на един от най-печелившите отрасли в българската икономика и какви реформи са необходими, за да може той да се развива? Отговорите на тези и други въпроси ще търсим с Димитър Бойчев – втори в листата на ГЕРБ за 2-ри МИР – Бургас. Г-н Бойчев, как виждате състоянието на българския туризъм в момента?
Димитър Бойчев: За съжаление действително ще се окаже, че най-малко от гледна точка на оборота, който се формира, през този летен сезон в туризма има спад между 10 и 20%, което наистина се случва за първи път от четири-пет години. Отсега се подписват договорите и за следващата година. Дано действително да има някаква промяна, но според мен следващата година има опасност също да търпим спад в оборота в туризма, което е много притеснително.
Водещ: Тази година хората от бранша посочиха като основни причини лошото време и кризата в Украйна, но само това ли са причините всъщност?
Димитър Бойчев: Според мен, кризата в Украйна оказа своето влияние. Не бяха взети адекватни мерки, за да бъде по-малък ефектът от тази криза. Оказа влияние и девалвацията на рублата. Поне това, което забелязах тази година е, че има пренареждане на пазарите и че може би ще се окаже, че има около 20% спад в немския и английския пазар за сметка на бившите източни страни, чиито туристи са по-малко платежоспособни, което също оказа влияние. Категорично факторите са доста и е факт, че оборотът тази година е доста слаб. Факторите са съвместими.
Водещ: Според Вас, кои са основните точки, които трябва да бъдат набелязани в една дългосрочна стратегия за развитието на туризма в България?
Димитър Бойчев: Исканията конкретно на бранша, а и нашият поглед е, че действително държавата има своето място в туризма, въпреки че е факт, че по-голямата част – може би над 90, дори 100 процента от хотелската база, е частна. Държавата има своето място в туризма от гледна точка на инфраструктурата. Категорично инфраструктурата изостава. Държавата има своята роля и за това, да се формира един достатъчно сериозен туристически продукт. Най-голямата част от нашия туризъм е летният туризъм, но той трябва да бъде съвместен с другите видове туризъм – културно-историческият, СПА туризъм. Така ще бъде предложен един много по-сериозен продукт, който ще привлича по-платежоспособни туристи, а също така и ще бъде предпоставка за удължаване на туристическия сезон. Държавата има своето място в инфраструктурата, която касае пречиствателните станции и въобще пречистването на нашите води и нашето крайбрежие и Черноморие. Държавата има своето място в осигуряването на сигурността на туристите също. Доста са нещата, които трябва да се направят, и според мен наистина е факт, че вече трябва да се помисли доста сериозно за този отрасъл и да се помогне да се спре тази негативна тенденция за спад в туризма. Държавата категорично има своето място в рекламирането на туризма. Рекламата трябва да бъде доста по-ефективна, да се направи анализ къде да се рекламира, как да се направи по-ефективна тази реклама и съответно, ако може, да се отделят и малко повече средства за рекламиране. Активна роля в анализа и определянето на рекламата и пазарите трябва да има и бизнесът. Не на последно място, много важни са и кадрите в бранша.
Водещ: България има ли достатъчно подготвени кадри за туристическия бранш?
Димитър Бойчев: Факт е, че няма достатъчно подготвени кадри. За мен има и друг парадокс – ние имаме висок процент младежка безработица и въобще безработица и съответно можем да работим в тази посока, защото наистина е парадоксално, че имаме безработица, а нямаме подготвени кадри за туризма. На много важно място трябва да бъде поставен диалогът между бизнес, държава, хора, които се занимават с образователната система, за да се намери решение на този въпрос. Предпоставките ги има. Трябва да се намери решение.
Водещ: А необходимо ли е създаването на отделно Министерство на туризма според Вас?
Димитър Бойчев: Това е много голяма крачка напред. Да, необходимо е, защото туризмът формира около 16% от Брутния вътрешен продукт. Само за сравнение – енергетиката мисля, че е около 8%. Само от тази гледна точка и от проблемите, които тази година вече стана ясно, че ги има в този отрасъл, според мен – и не само според мен – според експерти и представители на бранша е необходимо да се ситуира такова министерство, което между другото за първи път е записано в програмата на ГЕРБ. Аз мисля, че има голяма нужда от такова министерство, защото проблемите са много. Държавата има своето място в този отрасъл и категорично трябва да има такова министерство. Никога досега не е имало такова министерство. Факт е, че на този отрасъл трябва да му се помогне. България има най-голям потенциал за развитието на туризма и съответно туризмът да повиши дела си в Брутния вътрешен продукт. Ефектът може да се види още следващата година при добро управление и адекватна роля на държавата в този отрасъл.
Водещ: Как България отново може да се превърне в желана дестинация за българите? Това лято като че ли много наши сънародници избраха чужбина за своята лятна почивка.
Димитър Бойчев: Ефектът в туризма наистина може да се види още следващия сезон – ценова политика, адекватна реклама, адекватно отношение не само към българите, а въобще към туристите, които идват по нашето Черноморие. Всичко това е съвкупност и аз не мисля, че не могат да се върнат българите в летните курорти по нашето Черноморие.
Водещ: На няколко пъти споменахте, че е необходима адекватна рекламна кампания. На какво според Вас трябва да се заложи в тази рекламна кампания? На кои предимства на България трябва да се акцентира, за да може тя да бъде желана дестинация?
Димитър Бойчев: На първо място на мен ми се иска, когато се каже България, първата асоциация да бъде нейният туризъм. Мисля, че към този момент не е точно така. Надявам се, че рекламната кампания ще бъде толкова ефективна, че когато се каже България, действително да правим асоциация с някакъв вид туризъм. Естествено нашият летен туризъм е най-големият дял, но ние категорично можем да направим такъв продукт, който абсолютно да покрива всички желания и всички интереси на туристите по света. Затова трябва да се анализира всеки един пазар поотделно, да се видят къде са интересите и съответно да се рекламира този вид туризъм, който ние можем да го предоставим и го имаме на съответния пазар. Пак казвам – необходимо е адекватно управление на рекламата.

< Назад